indonesie1212.jpg

INDONESIË 12-12 - STEUN VANDAAG NOG!

Naarmate de dagen vorderen krijgen de 12-12-organisaties meer zicht op de toestand op het terrein en ondernemen ze actie in de mate van het mogelijke. Ziekenhuizen barsten uit hun voegen en de hygiënische omstandigheden zijn catastrofaal. Medische teams van Caritas helpen waar het kan, desnoods ook in open lucht. Het telefoonnetwerk is gedeeltelijke verstoord en vele straten zijn nauwelijks toegankelijk, wat het werk bemoeilijkt. Vandaag komen er nog eens 40 dokters, verpleegsters, vroedvrouwen en apothekers in Palu aan. Het Caritasteam zal samenwerken met lokale ziekenhuizen en mobiele klinieken. Transport blijft een grote uitdaging: kapotte wegen en een tekort aan benzine maken dat hulpverleners te voet moeten proberen de slachtoffers te bereiken. Caritas Indonesië zal een coördinatiecentrum opzetten in Makassar om van daaruit hulp te bieden aan de getroffen gebieden

Steun vandaag nog de slachtoffers van de vreselijke natuurramp in Indonesië.

Doe een hartverwarmende bijdrage op het nummer BE19 0000 0000 1212

Stuur je verzoek naar 0468 17 1072 of vul het contactformulier in.